ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ- ΚΑΡΔΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ1995-2012ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΤΙΤΛΟΙ- ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ

1976-1988: Βασική εκπαίδευση
1989: Εισήχθην κατόπιν Πανελληνίων εξετάσεων στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων- Ιατρικό τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (18/09/1989)
1995: Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (Αρ. 94/ 17/07/1995) με βαθμό ‘Λίαν Καλώς’
1995: Απόφοιτος της ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Μου απονέμεται ο βαθμός του ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Π.Ν (6/10/1995)
1996: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού (Αρ.28325/4-1-96)
1996: Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Αρ.40733/26-1-96)
1996: Προαγωγή σε ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΙΑΤΡΟ Π.Ν
1996: Πτυχίο Σεμιναρίου BASIC LIFE SUPPORT(B.L.S)
1996: Πτυχίο Σχολείου ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1996: Πτυχίο Σχολείου ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1996: Κυκλικά μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο Ν.Ν.Α (ROTATION) (12 μήνες)
1998: Πτυχίο ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (A.T.L.S)
1998: Δίπλωμα επιτυχούς συμμετοχής στο Σχολείο Π.Β.Χ Άμυνας.
1999: Δίπλωμα προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Καρδιο- αναπνευστική αναζωοογόνηση από την Ε.Ε.ΚΑ.Α. (Eκπαιδευτές Α.C.L.S)
2002: Προαγωγή σε ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟ ΙΑΤΡΟ Π.Ν
2005: Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις του Υπουργείου Υγείας- Πρόνοιας στις 16/12/2005. (Αρ. απόφασης: 28276/18-01-2006) Εξεταστική επιτροπή: Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Κ. Αναγνωστόπουλος Διευθυντής Θωρακοχειρουργός Αχ. Λιούλιας Διευθυντής Θωρακοχειρουργός Μ. Ζωγάνας
29/10/2007: Mετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Μount Sinai Hospital of N. York και Lenox Hill Hospital of N.York για 2 έτη.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1995-1996

Ιατρός Κλινικών και Τμημάτων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών σε κυκλική εκπαίδευση (rotation) για 12 μήνες και εφημερίες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΝΝΑ κατα την ίδια περίοδο.

Κατα το ίδιο χρονικό διάστημα εργάστηκα ως εφημερεύων Ιατρός στην Ιδιωτική Κλινική Παναγία Τήνου Αθηνών και ως Ιατρός αγώνων ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Α.

1996-1998

Ιατρός Θεραπευτηρίου Πολεμικών Πλοίων Φ/Γ Μακεδονία και Φ/Γ Ψαρα για 24 μήνες και εφημερίες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΝΝΣ κατα την ίδια περίοδο.

1998-1999

Ιατρός Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνος (18 μήνες). Επίσης ασκούσα παράλληλα και τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, Πρόληψης ατυχημάτων και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Ν.Ν.Σ.

Κατα το ίδιο χρονικό διάστημα εργάστηκα ως εφημερεύων Ιατρός στην Ιδιωτική Κλινική Γλυκύς Ιησούς Σαλαμίνος.

1999-2001

Ιατρός Α Χειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (18 μήνες) εκ των οποίων οι 4 μήνες και εφημερίες στην Μ.Ε.Θ του Ν.Ν.Α

2001-2003

Ιατρός Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος-Αγγείων του ΠΓΝΑ ''Ο Ευαγγελισμός'' (24 μήνες)

2003-2004

Ιατρός Β Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝΑ ''Ο Ευαγγελισμός'' (12 μήνες)

2004-2005

Ιατρός Α Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝΑ ''Ο Ευαγγελισμός'' (12 μήνες)

2005 (16/12/2005)

Επιμελητής Κλινικής Θώρακος- Καρδίας & Μεγάλων Αγγείων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Συνεργάτης Καρδιοχειρουργικής Ομάδας Χρ. Λόλα (Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ‘Υγεία’)

Συνεργάτης Θωρακοχειρουργός Γενικής Κλινικής Αθηνών

29/10/2007 Mετεκπαίδευση στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Μount Sinai Hospital of N. York

29/10/2008 Συνέχιση της μετεκπαίδευσης μου στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Lenox Hill Hospital of N.York

29/10/2009 Tοποθετήθηκα Επιμελητής στην Θωρακοχειρουργική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υποβάλλονται αναλυτικοί πίνακες χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες έχω συμμετάσχει ως Χειρουργός ή Βοηθός κατά τα έτη 1998-2010 στα νοσοκομεία:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Π.Γ.Ν.Α ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’

MOUNT SINAI KAI LENOX HILL HOSPITAL OF NEW YORK

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ογκολογικοί δείκτες στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Χειρουργικές παθήσεις της αορτής

Μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων

Υποστηρικτικά συστήματα της καρδιάς- Τεχνητή καρδιά

Παθήσεις Θώρακος -Καρδιάς -Μεγάλων Αγγείων

Τραύμα και οργάνωση της αντιμετώπισής του

Επείγουσα Ιατρική και Εντατική Θεραπεία

Στρατιωτική Ιατρική

Ελεύθερες ρίζες και οξειδωτικό stress

Xημικά πολεμικά αέρια και αντιμετώπισή τους

Επαγγελματικά νοσήματα σε ναυπηγικές ζώνες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Είμαι κάτοχος θέματος Διδακτορικής Διατριβής (Aρ.Πρωτ. 227/29-09-2005 κοινοποίηση συμφώνως απόφασης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης στην υπ’αριθ. 1/27 Σεπτεμβρίου 2005 συνεδρίασή του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης) υπό εκπόνηση στο αρχικό στάδιο αυτής, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτού Καθηγητού Παθολογίας-Ογκολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Κου Κακολύρη Στυλιανού.

Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής είναι:

‘Συσχετισμός της εκφράσεως των πρωτεϊνών της ομάδας S100 με την κλινική σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ και την πρόγνωση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα ’

Η σύσταση της τριμελούς επιτροπής μου είναι:

Αναπληρωτής Kαθηγητής Ογκολογίας Δ.Π.Θράκης Κακολύρης Στυλιανός

Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θράκης Τσαταλάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κυτταρολογίας Ε.Κ.Π.Αθηνών Καρακίτσιος Πέτρος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Συγγραφή ως φοιτητής Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης στην έδρα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ της Β Προπ. Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ) με τίτλο ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ζ.Σινάκου.

2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ISBN 960-630-609 AΘΗΝΑ 2005

Σταματελόπουλος Αθ, Μπόλος Κωνσταντίνος, Χουντής Παναγιώτης

3.ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΙSBN 960-630-632-1 2005

Μπόλος Κωνσταντίνος, Χουντής Παναγιώτης, Δεδεηλίας Παναγιώτης.

4.O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ISBN 960-630-633-X 2005

Μπόλος Κωνσταντίνος, Χουντής Παναγιώτης, Δεδεηλίας Παναγιώτης.

5.ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ISBN 960-630-633-8 2005

Μπόλος Κωνσταντίνος, Χουντής Παναγιώτης, Δεδεηλίας Παναγιώτης.

6.ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ISBN 960-630-635-6 2005

Μπόλος Κωνσταντίνος, Χουντής Παναγιώτης, Δεδεηλίας Παναγιώτης.

7.OI METΑMOΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ISBN 960-630-637-2 2005

Μπόλος Κωνσταντίνος, Χουντής Παναγιώτης, Δεδεηλίας Παναγιώτης.

8.ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ISBN 960-630-637-2 2005

Μπόλος Κωνσταντίνος, Χουντής Παναγιώτης, Δεδεηλίας Παναγιώτης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.ΕΝΔΟΜΥΪΚΑ ΛΙΠΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΜΥΪΚΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου

Α και Β Καρδιοχειρουργικές Κλινικές ΠΓΝΑ ''Ευαγγελισμός''

(Αν.Καθηγητής Λ. Συντώσης)

2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ U-74389 G(21 LAZAROID) ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.

(Υπεύθυνος Αναπληρωτής Διευθυντής Α Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Κ. Μπόλος)

Το U-74389 G(21 LAZAROID) είναι αντιοξειδωτικό μόριο που αναστέλλει την υπεροξείδωση των λιπιδίων και ως εκ τούτου ελαττώνει το σύνδρομο ισχαιμίας-επανάρδευσης μετά από 24ωρη συντήρηση των μοσχευμάτων πνεύμονος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Γ.Δεληκωνσταντίνου επί 18 μήνες από Ιανουάριο 1997 έως Αύγουστο 1998

με θέματα σχετικά με

Α.''Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου'' και τεχνικές αδρανοποίησης τους.

Β.Βιολογικά και χημικά χαρακτηριστικά των Χημικών όπλων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1996-1998 Διευθυντής Υγειονομικών Επιστασιών Πολεμικών Πλοίων

Φ/Γ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και Φ/Γ ΨΑΡΑ και των αντίστοιχων

Θεραπευτηρίων τους επί 21 μήνες.

6-8 Οκτωβρίου 2002 Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής

Ioύλιος 2004-Οκτώβριος 2004 Ιατρός Ολυμπιακών Αγώνων κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών στην διοργάνωση ‘Αθήνα 2004’

11 Ιανουαρίου 2006-3 Φεβρουαρίου 2006 Συμμετοχή σε 20ημερο ταξίδι με Κ/Φ του Πολεμικού Ναυτικού για την εφαρμογή προγράμματος προληπτικής Ιατρικής στους κατοίκους των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου

7 Φεβρουαρίου 2006 Συμμετοχή στην Επιτροπή του ΓΕΕΘΑ για την δημιουργία Διακλαδικού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Ενόπλων Δυνάμεων

5 Ιουνίου 2007- 24 Οκτωβρίου 2007 Μου ανατίθενται καθήκοντα Τμηματάρχη- προσωρινού Διευθυντή Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΝΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΜΕΔΡΙΑ ΑΠΟ 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

1. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S100A2 ΣΤΟ MH ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Π. ΧΟΥΝΤΗΣ ,Μ. ΧΟΥΝΤΗ ,Δ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ,Κ. ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ ,Ι. ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ ,Π. ΦΟΥΚΑΣ ,N. ΜΠΑΚΑΛΗΣ , Π. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ 7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ KAPOSI ΕΠΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ Π. ΧΟΥΝΤΗΣ , Μ. ΧΟΥΝΤΗ , Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ , Κ. ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ , Ι. ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ , Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ , Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

3. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΥΜΕΓΕΘΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΟΣ Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, Π. ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, Χ. ΡΟΥΜΠΕΑΣ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18/02/12

4. ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ- Η ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (THE HEART- LUNG MACHINE) Σ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, E.ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Χ. ΡΟΥΜΠΕΑΣ, Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, Κ.ΜΟΥΣΤΡΗΣ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18/02/12

5. Ο ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VII ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, Π. ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, Κ. ΠΛΕΣΤΗΣ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18/02/12

6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, N. MΠΑΚΑΛΗΣ, Κ. ΠΛΕΣΤΗΣ 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18/02/12

7. COMPARISON OF PRE- AND POSTOPERATIVE TNM STAGE IN NON SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS. S. MORAITIS, P. HOUNTIS, K. KANAKAKIS, I. PARALIKAS, I. GKIOZOS, K. SYRIGOS. ΑΤΗΕΝS ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΓΟΣ 2012

8. O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ; ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΝΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ. 13Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ- ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΝΕ ΑΧΑΪΑΣ 2012, 31/03/2012

9. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ (VATS) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ KAPOSI ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ. Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, Χ. ΡΟΥΜΠΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2012

10. ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ. Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, Κ. ΠΛΕΣΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2012

11. ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΧΑΛΩΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΑΘΙΑΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΡΟΜΗΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, Κ. ΠΛΕΣΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2012

12. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΉΛΗΣ BOCHDALEK. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Π. ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΗ, Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, Χ. ΡΟΥΜΠΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1995-2007

ΤΙΤΛΟΣ- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 109

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 33

(Abstract 7)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 33

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1)Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Α.ΤΡΙΓΚΑ,Π.ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ,ΑΘ.ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 1-2 1999. ΣΕΛ. 26-41.

(2)ΜΗΝΙΓΓΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΗΘΟΥΣΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΟΣΤΟΥΝ, ΩΣ Η ΜΟΝΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ,Δ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ,Σ.ΜΟΥΡΓΕΛΑ,Κ.ΣΥΚΙΩΤΗΣ

,ΑΘ.ΝΗΣΙΩΤΗΣ.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 1-2 1999. ΣΕΛ. 55-62.

(3)Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Ι.ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, Δ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ι.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Ι.ΗΛΙΑΣ, Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ , 34:163-169, 2000

(4)ΟΤΤΟ FUEL II

AIK.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ , 35:15-24, 2001

(5)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ.

Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, ΑΙΚ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ.ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ , 36:19-26, 2002

(6) ΟΞΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΙΩΔΑΡΟΝΗΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΡΓΥΡΙΟΥ Μ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΧΑΡΙΤΟΣ Χ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 39:105-110, 2005

(7)ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΟΣ ΙΑΤΡΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ KAI ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΡΑΓΚΑΣ, ΚΡΙΤΩΝΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΚΑΣ, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 40:61-63, 2006

(8)ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΜΕΤΆΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΘΏΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΑΡΌ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΉ ΕΣΤΊΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΌ ΧΟΝΔΡΟΣΆΡΚΩΜΑ ΚΡΑΝΊΟΥ

ΧΟΥΝΤΉΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ, ΜΠΕΛΛΈΝΗΣ ΊΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 78, ΤΕΥΧΟΣ 5 ΣΕΠΤ-ΟΚΤΩΒΡ. 2006 ΣΕΛ. 336

(9) Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ PRISMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΊΑΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΉΣ ΝΕΦΡΙΚΉΣ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΊΑΣ ΠΑΡΆΚΑΜΨΗΣ

ΧΟΥΝΤΉΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ, ΜΠΌΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 78, ΤΕΥΧΟΣ 6 ΝΟΕΜ-ΔΕΚ. 2006 ΣΕΛ. 384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(1)ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Αθήνα 14-16 Απριλίου 1995-Τόμος Περιλήψεων σελ.59

ΧΟΥΝΤΗΣ-ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ-ΜΙΓΚΑΣ-ΣΟΦΙΑΝΟΥ-ΣΙΝΑΚΟΣ.

Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ

(2)ΧΡΗΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 4ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Σ.Φ.Ι.Ε 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1998

ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ-ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ-ΧΟΥΝΤΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΝ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ. 36

(3)ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ -ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 4ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Σ.Φ.Ι.Ε 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1998

ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ-ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ-ΧΟΥΝΤΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Ν.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ -ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ.36

(4)ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 4ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Σ.Φ.Ι.Ε 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1998

ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ-ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ-ΧΟΥΝΤΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ.36

(5)ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 4ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Σ.Φ.Ι.Ε 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1998

ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ-ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ-ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ-ΧΟΥΝΤΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ.36

(6) ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

17ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-11-98.

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Κ,ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΑΠ,ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν,ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Δ,ΤΣΑΚΩΝΑΣ Θ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.10

(7)ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-11-98.

ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΑΠ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΗΛΙΑΣ Ι, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Κ, ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν, ΤΣΑΚΩΝΑΣ Θ ,ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Δ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.9

(8)ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

17ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-11-98.

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Κ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΑΠ,ΤΣΑΚΩΝΑΣ Θ, ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Δ , ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν.

Τόμος Περιλήψεων σελ.8-9

(9)ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝ ΟΡΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΠΛΩ

17ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-11-98.

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΗΛΙΑΣ Ι, ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΑΠ,ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Κ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.257

(10)ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ STRESS ΚΑΙ ΝΟ ΣΥΝΘΑΣΗ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

1-10-98

ΚΥΡΟΥΣΗΣ Γ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Σ.ΦΩΤΙΟΥ, Γ.ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.(11)ΤΥΦΛΟΣΤΟΜΙΑ:ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 23-4-99

Δ.Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Α.ΤΡΙΓΚΑ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Χ.ΤΣΙΚΚΙΝΗΣ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.101

(12)Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 23-4-99

Δ.Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Χ.ΣΚΑΛΙΩΤΗ,Γ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Α.ΖΑΡΖΑΛΗ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.100

(13)ΟΓΚΟΚΥΤΤΩΜΑ ΝΕΦΡΟΥ.ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 23-4-99

Δ.Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Χ.ΣΚΑΛΙΩΤΗ,Γ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Κ.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ,Ε.ΚΥΠΠΑΡΙΔΟΥ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.85

(14)ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ:Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 23-4-99

Δ.Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ,Π.ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ, Χ.ΣΚΑΛΙΩΤΗ,Γ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.85

(15)ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΕΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

4ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 26-29/10/99

Χ.ΤΣΙΚΚΙΝΗΣ, Δ.Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Δ.ΜΑΓΓΑΝΑΣ, Κ.ΔΗΜΟΥΛΑΣ, Π.ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Α.ΝΗΣΙΩΤΗΣ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.26

(16)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΟΓΟΝΟ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ(ΝΟΣΟΣ FOURNIER).H ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

4ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 26-29/10/99

Δ.Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Χ.ΤΣΙΚΚΙΝΗΣ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Θ.ΚΟΝΩΝΑΣ, Π.ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ,Γ.ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ, Α.ΝΗΣΙΩΤΗΣ.

Τόμος Περιλήψεων σελ.26

(17)ΦΛΕΒΙΚΗ ΕΞΕΛΚΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ:ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Α.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α ΨΗΦΗΣ, Π.ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Λ.ΚΟΔΕΛΛΑΣ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2000

Τόμος περιλήψεων σελ.92

(18)ΑΕΡΩΔΗΣ ΕΜΒΟΛΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗΣ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

Θ.ΧΑΜΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, Μ.ΠΕΡΟΥΛΗΣ, Π.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Β.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Μ.ΔΟΥΖΙΝΑΣ.

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

Τόμος Περιλήψεων σελ 67.

(19)MΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ ΜΕΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΦΛΟΚΑΣ Κ, ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Κ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΖΑΝΝΟΣ Σ, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Η.

18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. Τόμος περιλήψεων σελ.86.

(20)ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ Κ, ΗΛΙΑΣ Ι, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ.

18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. Τόμος περιλήψεων σελ.167.

(21)ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ ΜΕCKEL

ΦΛΟΚΑΣ Κ, ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Κ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΖΑΝΝΟΣ Σ, ΣΦΗΝΙΑΔΑΚΗΣ Ι, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Η.

18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. Τόμος περιλήψεων σελ.257.

(22)ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ CAGE.

XATZHBEHΣ K, ΧΟΛΗ ΕΛ,ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι.

18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000. Τόμος περιλήψεων σελ.318.

(23)ΑΤΥΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

ΠΗΓΗΣ ΑΝ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΤΣΙΑΜΠΑΣ Ε, ΤΣΟΛΑΚΗΣ Κ, ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ Α.

19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002. Τόμος περιλήψεων σελ.44.

(24)ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ (ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ)

ΤΣΙΑΜΠΑΣ Ε, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΠΗΓΗΣ ΑΝ,ΚΟΡΜΑΣ Π, ΜΕΛΑ Α, ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ Α.

19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002. Τόμος περιλήψεων σελ.44.

(25)ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΥΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ: AΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ.

ΠΗΓΗΣ ΑΝ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΤΣΟΛΑΚΗΣ Κ.

19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002. Τόμος περιλήψεων σελ.45.

(26)ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΡΩΜΑΝΑ Κ, ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΥ, ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ, ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Κ, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝ, ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝ , ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002. Τόμος περιλήψεων σελ.16.

(27)ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΟΝΤΙ). ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΕΞΑΕΤΙΑ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΉΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 20-24 ΜΑΪΟΥ 2003, ΑΘΗΝΑ

Τόμος περιλήψεων σελ. 134

(28)ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΙΠΩΜΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΉΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 20-24 ΜΑΪΟΥ 2003, ΑΘΗΝΑ

Τόμος περιλήψεων σελ. 134

(29)ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΝΟΚΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ ΑΔΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΉΣ, Θ.ΛΥΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ,

ΕΤΗΣΙΟ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 27-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003, ΑΘΗΝΑ

Τόμος περιλήψεων σελ. 90

(30)ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΘΥΜΙΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΣΑΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, , Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΙΩΝ ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, 27-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003, ΑΘΗΝΑ

Τόμος περιλήψεων σελ. 88

(31)CA ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΟΣ- ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΝΤΑΓΚΛΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, ΠΑΤΡΑ

Τόμος περιλήψεων σελ.153

(32) MAΣΤΑΛΓΙΑ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ.ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, ΠΑΤΡΑ

Τόμος περιλήψεων σελ.163

(33) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΥ ΗODGKIN

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, ΠΑΤΡΑ

Τόμος περιλήψεων σελ 155

(34) ΘΥΜΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, ΠΑΤΡΑ

Τόμος περιλήψεων σελ.168

(35) ΟΓΚΟΙ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, ΠΑΤΡΑ

Τόμος περιλήψεων σελ166

(36)TEΡΑΣΤΙΑ ΘΥΜΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΥΠΟΔΥΟΜΕΝΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004, ΠΑΤΡΑ

Τόμος περιλήψεων σελ.162

(37) XEIΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΡΩΜΑΝΑ Κ, ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Κ, ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ Ν, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Ε, ΨΕΥΔΗ Α, ΔΙΠΛΑΣ Δ, ΧΑΡΙΤΟΣ Χ, ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ Ε, ΛΟΛΑΣ Χ.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.105

(38) Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ, ΟΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.106

(39) ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝAΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ CABROL

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π,

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.107

(40) H XΡΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τομος περιλήψεων σελ.108

(41)Η ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Κ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΡΩΜΑΝΑ Κ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ, ΣΦΥΡΑ Β, ΔΙΠΛΑΣ Δ, ΣΚΟΝΔΡΑ Ε, ΚΟΡΟΛΑΝΟΓΛΟΥ Δ, ΧΑΡΙΤΟΣ Χ, ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΛΟΛΑΣ Χ.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.110

(42) ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟΣΑΡΚΩΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ

XΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Δ, ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Κ, ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ Η, ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ, ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ Α, ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.134

(43) ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S100A2 ΣΤΟ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ Ι., ΧΟΥΝΤΗΣ Π., ΤACHIBANA M., DHAR D., SHIBAKITA M., ONO T., KOHNO H., NAGASUE N.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.143

(44)ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ

ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ Ι., ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΤACHIBANA M., SHIBAKITA M.,ΥOSHIMURA H, KINUGASA S, DHAR D., NAKAMOTO T., FUJII T., NAGASUE N.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.144

(45)Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ Ι., ΧΟΥΝΤΗΣ Π., ΤACHIBANA M., ΥOSHIMURA H., KINUGASA S., DHAR D., NAGASUE N.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.145

(46) ΟΞΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΡΕΙΨΗ ΚΑΙ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ BOCHDALEK

XΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Δ, ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Κ, ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ Η, ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ, ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ Α, ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.146

(47)ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΤΕΡΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.174

(48)ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΚΑ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (CVVHD) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRISMA

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.196

(49)ΥΔΑΤΙΔΑ ΚΥΣΤΗ ΔΕΞΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟ ΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ.

ΜΠΌΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΆΚΗΣ Ε, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ Γ, ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΒΑΣΙΛΙΚΌΣ Κ, ΚΟΎΚΗΣ Ι, ΣΚΌΤΤΗΣ Ι.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.197

(50)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ COSELLI ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ IV CRAWFORD(VIDEO)

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΡΩΜΑΝΑ Κ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Β, ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Α, ΒΛΕΤΣΑΣ Χ, ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΝΕΖΟΣ Ι, ΛΟΛΑΣ Χ.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.220

(51)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ DOR ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ(VIDEO)

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΣΚΟΝΔΡΑ Ε, ΡΩΜΑΝΑ Κ, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Σ, ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΛΟΛΑΣ Χ.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ, 21-23/10 2004, ΑΘΗΝΑ

Τόμος Περιλήψεων σελ.221

(52)H ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΒΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Μ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΧΑΡΙΤΟΣ Χ, ΛΟΛΑΣ Χ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 6-8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004-11-22

Τόμος Περιλήψεων σελ.45

(53)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ -ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑLL ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ELEPHANT TRUNK ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕ Β ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΙΟΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

20ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ. 446

(54)Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

20ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ. 446

(55)ΟΞΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

20ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ. 447

(56)Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ BENTALL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

20ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ. 14

(57)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΜΠΟΛΟΣ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π, ΨΕΥΔΗ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Κ, ΚΟΥΚΗΣ Ι.

20ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ. 14

(58)ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΚΗΣ Ι, ΠΟΡΤΙΝΟΣ Α, ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Κ, ΖΗΣΗΣ Χ, ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ Α, ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι

20ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τόμος Περιλήψεων σελ. 90

(59)H ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΝΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΟΥ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(60)ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PRISMA

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(61)22 EΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ, ΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(62)Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(63)Η ΤΕΧΝΙΚΗ BENTALL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΦΟΡΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(64)H XΡΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(65)Η ΤΕΧΝΙΚΗ CABROL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(66)ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(67)ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(68)ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι, ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(69)H ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 19-21/11/2005

(70)ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ ΔΕΞΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π., ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π., KOΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι., ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ Γ. , ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΚΌΤΤΗΣ Ι., ΜΠΌΛΟΣ Κ.

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, 11-13/12/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(71)ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΘΡΟΜΒΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ESCHERICHIA COLI ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π., ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π., KOΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι., ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ Γ. , ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν., ΖΑΡΆΓΚΑΣ Σ., ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΊΤΗΣ Π., ΜΠΌΛΟΣ Κ.

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, 11-13/12/2005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(72)ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΘΥΜΩΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ

XΟΥΝΤΉΣ Π., ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΤΖΗΒΈΗΣ Κ, ΜΠΕΛΛΈΝΗΣ Ι.

6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 25-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΠΑΤΡΑ

(73)O ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 40 ΕΤΩΝ

XΟΥΝΤΉΣ Π., ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΤΖΗΒΈΗΣ Κ, ΜΠΕΛΛΈΝΗΣ Ι.

6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 25-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΠΑΤΡΑ

(74)ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟ ΧΟΝΔΡΟΣΑΡΚΩΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ

XΟΥΝΤΉΣ Π., ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΤΖΗΒΈΗΣ Κ, ΜΠΕΛΛΈΝΗΣ Ι.

6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 25-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΠΑΤΡΑ

(75) Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Π.ΧΟΥΝΤΗΣ, Ν.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ, Π.ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ, Κ.ΜΠΟΛΟΣ

32o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 9-13 ΜΑΪΟΥ 2006

(76)ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΔΟΣ META ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΟΥ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι ,ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

32o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 9-13 ΜΑΪΟΥ 2006

(77) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PRISMA

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι ,ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

32o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 9-13 ΜΑΪΟΥ 2006

(78) 22 EΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ, ΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι ,ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

32o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 9-13 ΜΑΪΟΥ 2006

(79) ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Α ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’

ΧΟΥΝΤΉΣ Π, ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ Ν, ΚΟΚΟΤΣΆΚΗΣ Ι., ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π, ΨΕΥΔΉ Α, ΜΠΌΛΟΣ Κ.

32o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 9-13 ΜΑΪΟΥ 2006

(80) ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΕΙΑΣ

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

9Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7-10/09/2006

(81)ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΞΙΚΟΥ SHOCK ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΝΕΚΡΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ- ΠΕΡΙΤΟΝΙΩΝ-ΜΥΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

9Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7-10/09/2006

(82)ΑΓΓΕΙΟΠΛΗΓΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

9Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7-10/09/2006

(83)ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΧΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

9Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7-10/09/2006

(84)ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. ΠΡΩΪΜΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

21ΟΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 23-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, P071
(85)TΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

21ΟΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 23-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, O324
(86) ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 10ΕΤΙΑΣ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

21ΟΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 23-26 ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, O323
(87)ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

13o ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
(88)ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 10ΕΤΙΑΣ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

13o ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
(89)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ BOCHDALEK

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

13o ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 9-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
(90)TΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 153
(91) Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΥΣΤΩΝ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 146
(92) ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ.123
(93) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 147

(94) OΞΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΕ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ: ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ (STEND GRAFT)

ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π., ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ Ι., ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ Η., ΧΟΥΝΤΗΣ Π., ΑΡΓΥΡΙΟΥ Μ., ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Ι., ΣΚΕΥΗΣ Κ., ΨΕΥΔΗ Α., ΜΠΟΛΟΣ Κ.
6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 73
(95) PARTIAL OR TOTAL (HEMIARCH) AORTIC ARCH REPLACEMENT USING DEEP HYPOTHERMIC CIRCULATORY ARREST AND BRAIN PERFUSION- EARLY RESULTS

APOSTOLAKIS E., DEDEILIAS P., KOLETSIS E., HOUNTIS P., KOKOTSAKIS I., CHARITOS C., ARGYRIOU M., BOLOS K., DOUGENIS D.

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 74
(96) ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π., ΧΟΥΝΤΗΣ Π., ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ Η., ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΣΚΕΥΗΣ Κ., ΜΠΕΝΑΚΗΣ Γ., ΨΕΥΔΗ Α., ΜΠΟΛΟΣ Κ.
6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 75
(97) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΜΥΪΚΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΣΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ, ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ., ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π., ΖΑΡΑΓΚΑΣ Σ., ΤΣΟΥΚΑΣ Α., ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Κ., ΧΟΥΝΤΗΣ Π., ΚΑΒΟΥΡΑΣ Σ., ΧΑΡΙΤΟΣ Χ., ΣΥΝΤΩΣΗΣ Λ.

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 101

(98) Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΔΑΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΟ HANUMAN

XOYNTHΣ Π., ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π., ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΜΠΕΝΑΚΗΣ Γ., ΣΚΕΥΗΣ Κ., ΜΠΟΛΟΣ Κ.
6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 184

(99) ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π., ΚΩΛΕΤΣΗΣ Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε., ΜΑΛΟΒΡΟΥΒΑΣ Δ., ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Α., ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ Η., ΧΟΥΝΤΗΣ Π., ΨΕΥΔΗ Α., ΜΠΟΛΟΣ Κ.

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 187

(100) ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΘΡΟΜΒΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΠΟ ESCHERICHIA COLI ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΔΕΔΕΗΛΊΑΣ Π., ΧΟΥΝΤΉΣ Π., ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ Β., ΣΚΕΥΗΣ Κ., ΜΠΕΝΑΚΗΣ Γ., ΜΠΌΛΟΣ Κ.

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σ. 198

(101) STREPTOCOCCAL FASCIITIS- MYOSITIS TOXIC SHOCK SYNDROME

HOUNTIS P., ANTONOPOULOS N., VOUTETAKIS K., KANAKAKIS K., PARALIKAS J., BELLENIS I.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ- ΣΗΨΗ, ΑΘΗΝΑ 19-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007-02-21

(102) FATAL OUTCOME FROM A GIANT INFECTED ATRIAL THROMBUS ASSOCIATED WITH MITRAL STENOSIS. A CASE REPORT

ΗΟUNTIS P, DEDEILIAS P., BOLOS K.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ- ΣΗΨΗ, ΑΘΗΝΑ 19-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007-02-21

(103) ΟΞΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΡΡΕΙΨΗ ΚΑΙ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ BOCHDALECK

XΟΥΝΤΗΣ Π, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Κ, KΑΝΑΚΑΚΗΣ Κ., ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ Ι., ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ Ι.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ- ΣΗΨΗ, ΑΘΗΝΑ 19-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007-02-21

(104) Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΣΤΕΡΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΟΥ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ- ΣΗΨΗ, ΑΘΗΝΑ 19-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007-02-21

(105) ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ. Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 10ΕΤΙΑΣ

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

11Ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΑΘΗΝΑ

(106) ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

11Ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΑΘΗΝΑ

(107) TΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

11Ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΑΘΗΝΑ

(108) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ BOCHDALEK

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

11Ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΑΘΗΝΑ

(109) ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΕΝΑΣ ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΟΓΚΟΣ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 16O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟ, 6- 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007, ATHENS

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1)STUDY OF PEAK EXPIRATORY FLOW RATES DURING DEPLOYMENT AT SEA. I.ILIAS ,P.HOUNTIS

INTERNATIONAL REVIEW OF THE ARMED FORCES MEDICAL SERVICES

TOME LXXI 4/5/6 JUNE 15th 1998 Pages 106-107.

(2)Α COHORT STUDY ON HELICOBACTER PYLORI SEROLOGY BEFORE AND AFTER INDUCTION IN THE HELLENIC NAVY.

LT .COM. IOANNIS KYRIAZANOS MD, IOANNIS ILIAS MD DSC, CAPT.GEORGIOS LAZARIS MD, LT. JR. PANAGIOTIS HOUNTIS MD, ASS. ENS. IOANNIS DEROS MD, AGGELIKI DAFNOPOULOU M.D, CAPT. KONSTANTINOS DATSAKIS MD.

Military Medicine, Vol. 166 (5):411-5, May 2001.

(3)SEROEPIDEMIOLOGY OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN HELLENIC NAVY RECRUITS

LT .COM. IOANNIS KYRIAZANOS MD, IOANNIS ILIAS MD DSC, CAPT.VASILIOS GIZARIS MD,

LT. JR. PANAGIOTIS HOUNTIS MD, ASS.ENS. VASILIOS GEORGAKLIS, , AGGELIKI DAFNOPOULOU M.D, CAPT. KONSTANTINOS DATSAKIS MD.

European Journal of Epidemiology 2001;17(6):501-4

(4)THE INCIDENCE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IS NOT INCREASED AMONG OBESE YOUNG INDIVIDUALS IN GREECE

LT .COM. IOANNIS KYRIAZANOS MD, LT COM. IOANNIS SFINIADAKIS MD , CAPT.VASILIOS GIZARIS MD, LT. JR. PANAGIOTIS HOUNTIS MD, ASS. ENS. KONSTANTINOS HATZIVEIS, AGGELIKI DAFNOPOULOU M.D, CAPT. KONSTANTINOS DATSAKIS MD.

Journal of Clinical Gastroenterology 2002 May-June;34(5):541-546,

(5)TREATMENT OF IATROGENIC INJURY OF MEMBRANOUS TRACHEA WITH INTERCOSTAL MUSCLE FLAP

ILIAS KOUERINIS, ANTONIOS LOUTSIDIS, PANAGIOTIS HOUNTIS, EUSTRATIOS APOSTOLAKIS, ION BELLENIS

Annals of Thoracic Surgery 2005 Nov;78(5):e85-6

(6)SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX:ARE WE MISSING SOMETHING?

ILIAS KOUERINIS, PANAGIOTIS HOUNTIS, ANTONIOS LOUTSIDIS, ION BELLENIS

Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 3(2004) 272-273

(7)LEFT MINI THORACOTOMY AS A PRIMARY AND/OR SECONDARY ALTERNATIVE TO FAILURE OF THE TRANSVENOUS LEAD IMPLANTATION FOR BIVENTRICULAR RESYNCHRONIZATION

VASILIKOS K, ARGYRIOU M, HOUNTIS P, PANAGIOTAKOPOULOS V, CHARITOS E, CHARITOS C, LOLAS C.

Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery/Abstracts 3(2004) S1-S106, S17

(8)TREATMENT OF POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION IN CARDIAC SURGERY. A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INTERNAL CARDIOVERSION (SYNCRUSTM TEMPORARY EPICARDIAL WIRE ELECTRODES) AND AMIODARONE

VASILIKOS K, ARGYRIOU M, HOUNTIS P, ANTONOPOULOS N, CHARITOS C, LOLAS C.

Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery/Abstracts 3(2004) S1-S106, S16

(9)GELATIN-THROMBIN-BASED HAEMOSTATIC SEALANT FOR INTAOPERATIVE BLEEDING SITES IN ANEURYSMS OF THE ASCENDING AORTA. A CONTROLLED CLINICAL TRIAL.

VASILIKOS K, HOUNTIS P, ARGYRIOU M, KOUKIS I, DIMAKOPOULOU A, CHARITOS C.

Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery/Abstracts 3(2004) S1-S106, S58

(10) SIMULTANEOUS LUNG RESECTION AND OPEN HEART SURGERY

SKEVIS K, DEDEILIAS P, STAMATELOPOULOS A, VOUTETAKIS K, HOUNTIS P, BELLENIS I, BOLOS K.

INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY (2005), VOL.4 SUPPL.1 S1-S130 P.S 67 (Αbstract)

(11)42 AORTIC ARCH REPLACEMENTS UNDER DEEP HYPOTHERMIC CIRCULATORY ARREST AND CEREBRAL PERFUSION

DEDEILIAS P, HOUNTIS P, STAMATELOPOULOS A, ZARAGAS S, ANDROUTSOPOULOU V, PSEUDI A, APOSTOLAKIS E, BOLOS K.

INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY (2005), VOL.4 SUPPL.1 S1-S130 P.C 17.3 (Αbstract)

(12) ACUTE FATAL POST-CABG LOW DOSE AMIODARONE LUNG TOXICITY

MIHALIS ARGYRIOU, PANAGIOTIS HOUNTIS, NICOLAOS ANTONOPOULOS, MARIA MATHIOUDAKI.

ΑSIAN CARDIOVASCULAR AND THORACIC ANNALS 2007;15 e-content

(13)STREPTOCOCCAL NECROTIZING FASCIITIS-MYOSITIS, TOXIC SHOCK SYNDROME AND DEATH FROM MINOR SKIN EROSIONS.

HOUNTIS P., HATZIVEIS K., ROUMPEAS C., BELLENIS I.
CHIRURGIA 2006 - VOL. 19 - N. 06 - DECEMBER - PAG. 463

(14) FAMILIAR HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY IN ASSOCIATION WITH COARCTATION OF THE AORTA AND CORONARY ARTERY DISEASE. IMPORTANCE OF FAMILY SCREENING: A BRIEF REPORT.

PANAGIOTIS HOUNTIS, MIHALIS ARGYRIOU, NIKOLAOS ANTONOPOULOS, CHRISTOS LOLAS.

MINERVA CARDIOANGIOLOGICA 2007 AUG;55(4): 517-9

(15)INTRAVENOUS ADENOSINE FOR SURGICAL MANAGEMENT OF PENETRATING HEART WOUNDS

JOHN KOKOTSAKIS, MD; PANAGIOTIS HOUNTIS, MD; NIKOLAOS ANTONOPOULOS, MD; ELIAN SKOUTELI, MD; THANOS ATHANASIOU, MD; ACHILLEAS LIOULIAS, MD

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL 2007;34:80-1

(16) PREGNANCY AND CARDIAC SURGERY
HATZIVEIS K., DEBEGHIOTI F., KOUYSODIMITROPOULOU A., GEORGIOPOULOS A., HOUNTIS P.

GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE YEAR 2006 - VOL. 165 - N. 04 - AUGUST - PAG. 149

(17) NSCLC IN A THORACIC SURGERY DEPARTMENT. WHAT WAS THE TNM STAGE? P. HOUNTIS, S. MORAITIS, E. KOLETSIS AND M. DOUZINAS
LUNG CANCER VOL. 55, SUPPL.1, P. S. 18

(18) ΙΑΤROGENIC THORACIC AORTIC TEAR DURING INTRAVASCULAR ANEURYSM REPAIR DUE TO UNDIAGNOSED LUNG CANCER INVASION.

HOUNTIS P., ARGYRIOU M., KOUKIS I., BELLENIS I.

CASE REPORT & CLINICAL PRACTICE REVIEW 2007; 8: 101-104

(19) LATE RESULTS OF THE MODIFIED MAZE PROCEDURE USING MICROWAVE ABLATION FOR THE SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC ATRIAL FIBRILLATION.

CHARITOS C., VASILIKOS K., HOUNTIS P., CHARITOS C., ARGIRIOU M.

THE HEART SURGERY FORUM 2004; 9 (SUPPL 2): B27

(20) ADENOSINE'S USEFULNESS IN VASCULAR SURGERY

PANAGIOTIS G. HOUNTIS

TEX HEART INST J. 2007; 34(2): 259.

(21)SARCOMATOID LUNG CARCINOMAS: A CASE SERIES.

HOUNTIS P, MORAITIS S, DEDEILIAS P, IKONOMIDIS P, DOUZINAS M.

CASES J. 2009 JUN 11;2:7900.

(22) TYPE I COLLAGEN BIOMARKERS IN THE DIAGNOSIS OF BONE METASTASES IN BREAST CANCER, LUNG CANCER, URINARY BLADDER CANCER AND PROSTATE CANCER. COMPARISON TO CEA, CA 15-3, PSA AND BONE SCINTIGRAPHY.

ZISSIMOPOULOS A, STELLOS K, MATTHAIOS D, PETRAKIS G, PARMENOPOULOU V, BABATSIKOU F, MATTHAIOU E, THEODOSIADOU E, HOUNTIS P, KOUTIS C.

J BUON. 2009 JUL-SEP;14(3):463-72.

(23) STRATEGIES IN THE MANAGEMENT OF EXTENSIVE DESCENDING AND THORACOABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS.

HOUNTIS PG, PLESTIS KA.

HELLENIC J CARDIOL. 2009 JUL-AUG;50(4):295-302.

(24) LOW INCIDENCE OF BRONCHOPLEURAL FISTULA AFTER PNEUMONECTOMY FOR LUNG CANCER.

PANAGOPOULOS ND, APOSTOLAKIS E, KOLETSIS E, PROKAKIS C, HOUNTIS P, SAKELLAROPOULOS G, BELLENIS I, DOUGENIS D.

INTERACT CARDIOVASC THORAC SURG. 2009 OCT;9(4):571-5. EPUB 2009 JUL 14.

(25) THE ROLE OF OMENTAL TRANSPOSITION FOR THE MANAGEMENT OF POSTOPERATIVE MEDIASTINITIS: A CASE SERIES.

HOUNTIS P, DEDEILIAS P, BOLOS K.

CASES J. 2009 FEB 23;2(1):142.

(26) BILATERAL PULMONARY CONTUSION, FLAIL CHEST AND RESPIRATORY FAILURE ON LATE IATROGENIC DIAPHRAGMATIC EVENTRATION AND SEVERE KYPHOSKOLIOSIS: A CASE REPORT.

HOUNTIS P, MORAITIS S, DEDEILIAS P, ANTONOPOULOS N, TOUFEKTZIAN L, DOUZINAS M.

CASES J. 2008 NOV 28;1(1):358.

(27) THE MANAGEMENT OF CASTLEMAN'S DISEASE OF THE MEDIASTINUM: A CASE REPORT.

HOUNTIS P, DEDEILIAS P, DOUZINAS M. CASES J. 2008 NOV 19;1(1):330.

(28) SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINUM TREATMENT.

HOUNTIS P, TOUFEKTZIAN L, MORAITIS S, DOUZINAS M.

MINERVA CHIR. 2008 OCT;63(5):429-31.

(29) ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME POST-LATE BOCHDALEK HERNIA REPAIR: A CASE REPORT.

PANAGIOTIS HOUNTIS, PANAGIOTIS DEDEILIAS, NIKOLAOS ANTONOPOULOS, ION BELLENIS.

CASES J. 2008 SEP 30;1(1):199.

(30) COMPRESSION OF THE RIGHT ATRIUM DUE TO COEXISTENCE OF DIAPHRAGMATIC EVENTRATION AND CHILAIDITI'S SYNDROME.

HOUNTIS P, IKONOMIDIS P, STAMATELOPOULOS A, DOUZINAS M.

THORAC CARDIOVASC SURG. 2008 SEP;56(6):365-7.

(31) LEFT ATRIAL GIANT THROMBUS INFECTED BY ESCHERICHIA COLI. CASE REPORT.

DEDEILIAS P, ROUSSAKIS A, KOLETSIS EN, ZERVAKIS D, HOUNTIS P, PROKAKIS C, BALAKA C, BOLOS K.

J CARDIOTHORAC SURG. 2008 APR 23;3:18.

(32) RELATIONSHIP BETWEEN HELICOBACTER PYLORI SEROPOSITIVITY AND HYPEREMESIS GRAVIDARUM WITH THE USE OF QUESTIONNAIRE.

HATZIVEIS K, TOURLAKIS D, HOUNTIS P, ROUMPEAS C, KATSARA KC, TSICHLIS I, GEORGIOPOULOS A.

MINERVA GINECOL. 2007 DEC;59(6):579-83.

(33) INDICATIONS AND SURGICAL STRATEGY FOR THORACIC AORTIC ANEURYSM REPAIR.

KLEINSCHMIDT D, PLESTIS K, HOUSITS P.

JAAPA. 2010 FEB;23(2):44-8.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(1)OCCUPATIONAL EXPOSURE TO INORGANIC LEAD IN SHIPYARD WORKERS: A GREEK 9 YEARS EXPERIENCE.

5th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE. 25-28 SEPTEMBER 2000, ANKARA , TURKEY.

HOUNTIS P, HATZIBEIS K, PAPAKONSTANTINOU A., KYRIAZANOS J.

Abstract Tome page 139.

(2)THE MANAGEMENT OF CASTLEMAN'S DISEASE OF THE MEDIASTINUM:A REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE.

3rd MEDITERRANEAN CONGRESS ON THORACIC DISEASES.LUNG INFLAMMATION DISORDERS. NOVEMBER 1-4 , 2000 CRETE.

P.HOUNTIS, T.FLOROS, M.DOUZINAS

Abstract Tome Page OP 61.

(3)Α STUDY OF THE PARAMETERS OF RESPIRATORY FUNCTION ON BOARD

6TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE.PLOVDIV/BULGARIA 1-3 OCTOBER 2001

PAPAKONSTANTINOU A, HOUNTIS P, HATZIBEIS K,DIMITRIOU SP.

Abstract Tome Oral presentation 21.

(4)SEROEPIDEMIOLOGY OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN GREEK WAR NAVY RECRUITS. HAS ANYTHING CHANGED?

6TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE.PLOVDIV/BULGARIA 1-3 OCTOBER 2001

HOUNTIS P, PAPAKONSTANTINOU A,HATZIBEIS K,TRIANTAFILLIDIS I,KYRIAZANOS I.

Abstract Tome Oral presentation 26.

(5)THE MANAGEMENT OF CASTLEMAN'S DISEASE OF THE MEDIASTINUM:A REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE.

6TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE.PLOVDIV/BULGARIA 1-3 OCTOBER 2001

HOUNTIS P, PAPAKONSTANTINOU A,SFINIADAKIS I, DIMITRIOU S, DOUZINAS M.

Abstract Tome Oral presentation 68.

(6)SIMULTANEOUS OCCURRENCE OF TWO PRIMARY MALIGNANT NEOPLASMS:LUNG ADENOCARCINOMA AND PROSTATIC ADENOCARCINOMA

8TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, CLUJ ROMANIA 21-24 SEPTEMBER 2003

HOUNTIS P, PAPAKONSTANTINOU K, PIYIS A, TSIAMPAS E, TSOLAKIS K.

Abstract Tome Oral Presentation 10

(7)ENLARGED LIPOMA OF THORACIC WALL.DIAGNOSTIC APPROACH AND TREATMENT

8TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, CLUJ ROMANIA 21-24 SEPTEMBER 2003

HOUNTIS P, PAPAKONSTANTINOU K, PIYIS A, TSIAMPAS E, TSOLAKIS K.

Abstract Tome P.308

(8)OSTEOCHONDROMA OF THE THORACIC WALL.DIAGNOSTIC APPROACH AND TREATMENT

8TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, CLUJ ROMANIA 21-24 SEPTEMBER 2003

HOUNTIS P, PAPAKONSTANTINOU K, PIYIS A, TSIAMPAS E, TSOLAKIS K.

Abstract Tome P.456

(9)SPATIAL DISORIENTATION IN GREEK NAVY HELICOPTERS

8TH CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, CLUJ ROMANIA 21-24 SEPTEMBER 2003

PAPAKONSTANTINOU K, ANAGNOSTOU E, ATHANASSOPOULOS M, KOMPOROZOS X, HOUNTIS P,

Abstract Tome P.548

(10)COMPARATIVE STUDY OF THE HEMOSTATIC EFFICACY OF THE COMMON SURGICAL METHODS WITH A NEW FIBRIN SEALANT IN AORTIC VALVE SURGERY

NATA 5th ANNUAL SYMPOSIUM, ATHENS GREECE MARCH 18-19, 2004

P HOUNTIS, M ARGIRIOU, C VASILIKOS, N ANTONOPOULOS, G ATHANASIADIS, A DIMAKOPOULOU, C CHARITOS

Abstract Tome P. 57

(11)GELATIN-THROMBIN-BASED HEMOSTATIC SEALANT FOR INTRAOPERATIVE BLEEDING SITES IN CORONARY AORTIC BYPASS GRAFTING. A CONTROLLED CLINICAL TRIAL

NATA 5th ANNUAL SYMPOSIUM, ATHENS GREECE MARCH 18-19, 2004

M ARGIRIOU, P HOUNTIS, C VASILIKOS, N ANTONOPOULOS, G ATHANASIADIS, A DIMAKOPOULOU, C CHARITOS

Abstract Tome P. 58

(12)TREATMENT OF POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION IN CARDIAC SURGERY WITH INTERNAL CARDIOVERSION BY USING SYNCRUS TM TEMPORARY EPICARDIAL WIRE ELECTRODES

VASSILIKOS K, ARGYRIOU M, HOUNTIS P, ANTONOPOULOS N, CHARITOS CHR, LOLAS CHR.

12th Annual Meeting of the Asian Society of Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 Istabul Turkey, Abstract Tome P.353

(13)SURGICAL INTERVENTION FOR CHRONIC ATRIAL FIBRILLATION. LATE RESULTS

ARGYRIOU M,PANAGIOTAKOPOULOS V,KOLETSIS E,VASSILIKOS K,HOUNTIS P,CHARITOS CHR, LOLAS CHR.

12th Annual Meeting of the Asian Society of Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 Istabul Turkey, Abstract Tome P.263

(14)UNKNOWN ANIMAL BITE (?) CAUSES RAPID NECROTIZING FASCIITIS-MYOSITIS, STREPTOCOCCAL TOXIC SHOCK SYNDROME AND DEATH

HOUNTIS P, ANTONOPOULOS N, KOUKIS J, VOUTETAKIS K, KOUERINIS I, MARKAKIS K, PAPASIDERIS C, FILIAS V, LOUTSIDIS A, BELLENIS I.

5th PANHELLENIC AND 2nd BALKAN CONGRESS OF LUNG HEART AND VASCULAR SURGERY, Athens 21-23 October 2004, Abstract Tome p.210

(15)MALIGNANT MESOTHELIOMA IN GREECE:A STUDY OF 24 CASES PANAGIOTIS HOUNTIS ,NIKOLAOS ANTONOPOULOS,ATHANASIOS STAMATELOPOULOS ,VASILIKI LIKOGIANNI,EIRINI THANOPOULOU,

ANTONIOS HATZIMICHALIS INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE.

(16) OUR EXPERIENCE ON SURGICAL MANAGEMENT OF HEART MYXOMAS

PANAGIOTIS HOUNTIS, ATHANASIOS STAMATELOPOULOS, NIKOLAOS ANTONOPOULOS INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE.

(17)SURGICAL MANAGEMENT OF PRIMARY MALIGNANT

TUMORS OF THE THORACIC WALL.

PANAGIOTIS HOUNTIS ,NIKOLAOS ANTONOPOULOS,ATHANASIOS STAMATELOPOULOS ,VASILIKI LIKOGIANNI,EIRINI THANOPOULOU,

ANTONIOS HATZIMICHALISINTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE.

(18)PRIMARY LEIOMYOSARCOMAS OF THE ANTERIOR MEDIASTINUM. A REPORT OF TWO CASES.

PANAGIOTIS HOUNTIS ,NIKOLAOS ANTONOPOULOS,ATHANASIOS STAMATELOPOULOS ,VASILIKI LIKOGIANNI,EIRINI THANOPOULOU,

ANTONIOS HATZIMICHALIS INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE.

(19)CHEST WALL TUMORS IN YOUNG PATIENTS

PANAGIOTIS HOUNTIS ,NIKOLAOS ANTONOPOULOS,ATHANASIOS STAMATELOPOULOS ,VASILIKI LIKOGIANNI,EIRINI THANOPOULOU,

ANTONIOS HATZIMICHALIS INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE

INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE.

(20)OUR SURGICAL EXPERIENCE ON POSTERIOR MEDIASTINAL

TUMORS WITH SPECIAL REFERENCE IN THEIR HISTOLOGY

PATTERNS

PANAGIOTIS HOUNTIS ,NIKOLAOS ANTONOPOULOS,ATHANASIOS STAMATELOPOULOS ,VASILIKI LIKOGIANNI,EIRINI THANOPOULOU,ANTONIOS HATZIMICHALIS

INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE

(21)PATTERNS OF NON SMALL CELL LUNG CANCER IN GREECE PANAGIOTIS HOUNTIS ,NIKOLAOS ANTONOPOULOS,ATHANASIOS STAMATELOPOULOS ,VASILIKI LIKOGIANNI,EIRINI THANOPOULOU,ANTONIOS HATZIMICHALIS.

INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE.

(22)OCCUPATIONAL EXPOSURE AND RISK OF LUNG CANCER BY HISTOLOGIC TYPES:A MULTICENTER GREEK STUDY

PANAGIOTIS HOUNTIS ,NIKOLAOS ANTONOPOULOS,ATHANASIOS STAMATELOPOULOS ,VASILIKI LIKOGIANNI,EIRINI THANOPOULOU,

ANTONIOS HATZIMICHALIS

INTERNATIONAL CONGRESS ON ANTICANCER TREATMENT,FEBRUARY 1-4 2005, PARIS,FRANCE

(23) ENLARGED LIPOMA OF THORACIC WALL. DIAGNOSTIC APPROACH AND TREATMENT
PIYIS A., HOUNTIS P., DRAKOPOULOU K., TSOLAKIS K., DROSINOPOULOS P.
36TH WORLD CONGRESS ON MILITARY MEDICINE 5-11/06/2005 RUSSIA SAINT PETERSBURG

(24)OSTEOCHONDROMA OF THE THORACIC WALL. DIAGNOSTIC APPROACH AND TREATMENT
PIYIS A., HOUNTIS P., DRAKOPOULOU K., TSOLAKIS K., DROSINOPOULOS P.
36TH WORLD CONGRESS ON MILITARY MEDICINE 5-11/06/2005 RUSSIA SAINT PETERSBURG
(25)AORTIC ARCH REPLACEMENTS UNDER DEEP HYPOTHERMIC CIRCULATORY ARREST

HOUNTIS P., DEDEILIAS P., APOSTOLAKIS E., STAMATELOPOULOS A., ZARAGAS S., ANDROUTSOPOULOU V., PSEUDI A., BOLOS K.

15TH WORLD CONGRESS OF THE WSCTS, VILNIUS, LITHUANIA 19-23 JUNE 2005

(26)OPEN HEART SURGERY AND SIMULTANEOUS LUNG PARENCHYMA RESECTION
DEDEILIAS P., SKEVIS K., , STAMATELOPOULOS A., VOUTETAKIS K., HOUNTIS P., BELLENIS I., BOLOS K.

15TH WORLD CONGRESS OF THE WSCTS, VILNIUS, LITHUANIA 19-23 JUNE 2005

(27)CLINICOPATHOLOGICAL STUDY ON RESECTED POSTERIOR MEDIASTINAL TUMORS

P.HOUNTIS, STAMATELOPOULOS A, N.ANTONOPOULOS, E.THANOPOULOU, A. CHATZIMIHALIS, I.BELLENIS

INTERNATIONAL SURGICAL WEEK ISW 2005, DURBAN, SOUTH AFRICA, AUGUST 21-25, 2005

(28)A TEN YEARS EXPERIENCE ON THE SURGERY OF HEART MYXOMAS

P.HOUNTIS, STAMATELOPOULOS A, N.ANTONOPOULOS, E.THANOPOULOU, A. CHATZIMIHALIS, M.ARGYRIOU

INTERNATIONAL SURGICAL WEEK ISW 2005, DURBAN, SOUTH AFRICA, AUGUST 21-25, 2005

(29)42 AORTIC ARCH REPLACEMENTS UNDER DEEP HYPOTHERMIC CIRCULATORY ARREST AND CEREBRAL PERFUSION

HOUNTIS P., DEDEILIAS P., APOSTOLAKIS E., STAMATELOPOULOS A., ZARAGAS S., ANDROUTSOPOULOU V., PSEUDI A., BOLOS K.

ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR SURGERY, ATHENS, MAY 19-22 2005

(30) NSCLC IN A THORACIC SURGERY DEPARTMENT. WHAT WAS THE TNM STAGE?

HOUNTIS PANAGIOTIS,MORAITIS SOTIRIOS, DOUZINAS MATTHEOS

5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LUNG CANCER, 24-27 JANUARY 2007, PATRA

(31) ROLE OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL MONITORING IN THORACIC AND THORACOABDOMINAL AORTIC ANEURYSM REPAIR

PANAGIOTIS HOUNTIS, MALAVIKA BANDARI, GEORGE ALBA, CHRISTOPHER GARCIA, ATHANASIOS PLESTIS, VALAVANUR SUBRAMANIAN, KONSTADINOS PLESTIS.INTERNATIONAL SOCIETY FOR MINIMAL INVASIVE CARDIOTHORACIC SURGERY CONGRESS, 3-6 JUNE 2009 SAN FRANCISCO, USA

(32) HYBRID SOLUTION FOR VISCERAL ISLAND ANEURYSM AFTER THORACOABDOMINAL AORTIC ANEURYSM REPAIR. KONSTADINOS A. PLESTIS, PANAGIOTIS CHOUNTIS, GEORGE ALBA, VALAVANUR SUBRAMANIAN. INTERNATIONAL SOCIETY FOR MINIMAL INVASIVE CARDIOTHORACIC SURGERY CONGRESS, 3-6 JUNE 2009 SAN FRANCISCO, USA

(33) POSTOPERATIVE NEUROLOGIC COMPLICATIONS AFTER DESCENDING AND THORACOABDOMINAL AORTIC ANEURYSM REPAIR. BANDARI M., ALBA G., GARCIA C., HOUNTIS P., PLESTIS K. THE MOUNT SINAI CONGRESS OF MEDICAL STUDENTS 5-7 JUNE 2008, USA


ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΙΝFLUENCE OF LOW DOSE APROTININ ON THORACIC SURGICAL OPERATIONS: A PROSPECTIVE RANDOMISED TRIAL. EFSTRATIOSKOLETSIS, NIKOLAOS PANAGOPOULOS, EFSTRATIOS APOSTOLAKIS, JAMES CROCKET, NIKOLAOS HAROULIS, HELEN STAMOU- KOUKI, FILOS KRITON, DIMITRIOS DOUGENIS. EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE

2. 'TUMORAL AND NON-TUMORAL TRACHEA STENOSES: EVALUATION WITH THREE-DIMENSIONAL CT AND VIRTUAL BRONCHOSCOPY'
EFSTRATIOS N KOLETSIS, CHRISTINE KALOGEROPOULOU, ELENI PRODROMAKI, GEORGE C KAGADIS, KONSTANTINOS KATSANOS, KONSTANTINOS SPIROPOULOS, THEODORE PETSAS, GEORGE C NIKIFORIDIS AND DIMITRIS DOUGENIS JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
3. 'ULCERATED CALCIFICATION OF THE INTERVENTRICULAR SEPTUM CAUSING TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS: CASE REPORT'
MATTHEW PANAGIOTOU, KOSTAS MARKAKIS, NIKOLAOS MOURTZIS, STELLA ECONOMIDIS, JAMES CROCKETT AND EFSTRATIOS N KOLETSIS
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Cardiology Update 2004/ International Cardiology Symposium of Evangelismos General Hospital of Athens

European Board for Accreditation in Cardiology(EBAC)

14-16 October 2004

2. 4th Meeting of Mechanical Circulatory Support. Today's Facts and Future Trends

December 1-3, 2004 Bad Oeynhausen, Germany

3. Minimally Invasive Operating techniques in Thoracic Surgery (Curiculum II), 19/4/06-21/04/06. The European Surgical Institute- Hamburg Germany

4. Tα αυτόματα συρραπτικά εργαλεία στην Χειρουργική Θώρακος, Αlde Mar, Ολυμπία, 1 Ιουλίου 2006

5. Εuropean Mechanical Circulatory Support Summit, EuMS 2006 December 6-9, 2006 Bad Oyenhausen, Germany

6. Aortic Allograft Workshop, Cryolife, 9 January 2009, Atlanta GA, USA

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.Μαθήματα αντιμετώπισης Τραύματος στο Υγειονομικό προσωπικό του Ναυστάθμου Σαλαμίνας στις 10-11-98 και στις 8-12-98.

2.Μαθήματα cardiopulmonary resuscitation (Basic life support-Advanced Cardiac Life Support-ACLS ) σε Ιατρούς και Νοσηλευτικό προσωπικό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών στις:

Α.13 και 14 Δεκεμβρίου 1999. ''Βασική υποστήριξη της ζωής''- ''Φάρμακα στην ΚΑΑ''-''Βασική ΚΑΑ στα παιδιά''-''Διασωλήνωση-Κρικοθυρεοτομή''

''Βασική υποστήριξη αεραγωγού''

Β.21 και 22 Φεβρουαρίου 2000 ''Βασική υποστήριξη της ζωής''-''Πνιγμονή από ξένο σώμα''

Γ.17 και 18 Απριλίου 2000 ''Βασική υποστήριξη της ζωής''

Δ.23 και 24 Νοεμβρίου 2000 ''Βασική υποστήριξη της ζωής'' - ''Βασική ΚΑΑ στα παιδιά''-''Διασωλήνωση-Κρικοθυρεοτομή-''Βασική υποστήριξη αεραγωγού''-Λαρυγγική μάσκα.- ''Καρδιακό monitoring''-''Aναγνώριση αρρυθμιών''

Ε.29 και 30 Μαρτίου 2001 ''Βασική υποστήριξη της ζωής'' - ''Βασική ΚΑΑ στα παιδιά''-''Διασωλήνωση-Κρικοθυρεοτομή-''Βασική υποστήριξη αεραγωγού''-Λαρυγγική μάσκα.- ''Καρδιακό monitoring''-''Aναγνώριση αρρυθμιών''

ΣΤ.5 Απριλίου 2001 ''Βασική υποστήριξη της ζωής''

Ζ.7 Μαϊου 2001 ''Βασική υποστήριξη της ζωής''

Η.21 Σεπτεμβρίου 2001 ''Βασική υποστήριξη της ζωής''

3.Μάθημα στο πλαίσιο του 4ου Σχολείου Ναυτικής Ιατρικής με θέμα:

''Ναυτικά ατυχήματα-Διάσωση και επιβίωση ναυαγών''

4.Μάθημα στο πλαίσιο του 5ου Σχολείου Ναυτικής Ιατρικής με θέμα:

''Ναυτικά ατυχήματα-Διάσωση και επιβίωση ναυαγών''

5.Μάθημα οκτώ ωρών διδασκαλίας σε στρατεύσιμο υγειονομικό προσωπικό στο ΝΝΑ από 17/04/01 έως 23/04/01 με θέμα: ''ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΧΗΣ''

6. Μάθημα στο πλαίσιο του 10ου Σχολείου Ναυτικής Ιατρικής με θέμα:

Θωρακοχειρουργική: Επείγοντα στο πλοίο, 28 Ιουνίου 2006 ΝΝΑ-Αθήνα

7. Μάθημα στο πλαίσιο του 11ου Σχολείου Ναυτικής Ιατρικής με θέμα:

Θωρακοχειρουργική: Επείγοντα στο πλοίο, 25 Aπριλίου 2007 ΝΝΑ-Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ